LosBallos B.V. Professioneel zonder poespas

Bedrijfsadvies:

Wij zijn er om uw bedrijf nog succesvoller te maken!

Optimaliseren van processen

Het optimaliseren van processen begint meestal met een zogenaamde "nulmeting" om het vertrekpunt vast te leggen. Hierna kunnen we de progressie meten.
We brengen eerst het gehele traject in kaart en gaan vervolgens in nauwe samenwerking met u de zwakke schakels analyseren.
Competentiemanagement

Competentiemanagement is een lerende organisatie waarin de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers de basis is voor het behalen van de bedrijfsdoelen op lange termijn.
Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is het bedrijf doorlichten op de activiteiten en de doelstellingen op korte en lange termijn.
Hiermee wordt beoogd om de activiteiten optimaal af te stemmen op de organisatievorm.
Dit traject is geheel afhankelijk van de visie, de normen en de doelstellingen van het bedrijf
Personeelstraining

Personeelstraining is meestal een gevolg of onderdeel van een adviesopdracht en is maatwerk. Indien gewenst geven we ook diverse standaard trainingen.


 © 2023 LosBallos B.V.  •  Powered by beat247